Đối Nhân Sử Thế  
Đối với xã hội cuộc sống con người chúng ta, "Học hỏi" không bao giờ thừa : "Kiến Thức không có trọng lượng , nó là kho báu vô giá mà chúng ta, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể mang theo" Cũng như các hiền sĩ ngày xưa thường nói :
Người ta nói : Chịu được khổ trong mọi cái khổ thì là người trên vạn người Câu nói này thiên về tinh thần hơn là ám chỉ vật chất, vì khi chúngta vượt qua tất cả mọi khó khăn thì cũng tức là chúng ta đã ở trên vạn người rồi.Trong
Ác Nhân Kị Ác Mã Trong thế giới động vật, con vật này sẽ là kẻ thù của con vật khác, có một số động vật khi nhìn thấy kẻ thù thì cao bay xa chạy, nhưng lại có một số thì nằm yên chờ kẻ thù đến "Xơi Tái", không
Lấy đối phương để hoàn thiện mìn Khi chúng ta đã " Biết Mình"và "Biết Người" mà mình còn thua kém họ rất nhiều thì nên lấy đối phương ra làm tấm gương để hoàn thiện mình. "Đối Phương" ở đây có thể là người bạn tốt hay cũng có thể là
Con người có tính cách mạnh mẽ được phân làm 2 loại : Một là lỗ mãng, không biết điều. Những loại người này chỉ cần ta sử dụng "Dĩ Độc Trị Độc" tức là lấy cái mạnh mẽ hơn để đối chọi lại thì họ mới sợ hãi... Còn loại
Nói chung người biểu dương"Đối Phương" luôn đứng ở vị trí chủ động và biết dùng chủ động để khống chế, nếu không cải hóa"Đối Phương"được thì ít nhất cũng làm cho đối phương không rõ được thái độ của ta đối với họ, nếu đối phương phản đối sự
Tuy nhiên, theo cổ nhân:"Biết người thì dễ, biết mình lại khó". Vì vậy có khi nào chúng ta đã từng hỏi thật với lòng mình rằng:"Nhược điểm lớn nhất của mình là gì không ?".
1. Người ta mà bỏ được những cái khôn vặt thì mới khôn lớn được. 2. Đừng có vụ nhỏ bỏ lớn. 3. "Nhưng, chớ khinh việc nhỏ: lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền; chớ khinh vật nhỏ, con sâu con cũng đủ hại mạng" - Quan Doãn. 4. "Người ta đều
Biết lúc khôn, biết lúc dại… nghĩa là biết thời biết thế. Chung quy chẳng qua biết rõ một chữ “thời”… Lão Tử nói: “Thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu; dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ khiếp…” Mình là bực thông minh, trí thức sâu sắc nhất,
Những kẻ cầm quyền thiên hạ lại cần phải điềm tĩnh hơn bực tầm thường, biết gác cái lòng tự ái của riêng mình qua một bên, nếu gặp phải những trường hợp có sự tranh chấp giữa quyền lợi công và tư… Lắm khi vì thiếu điềm đạm, rồi
Khoái Triệt khuyên Hàn Tín: - “Thiên hạ lúc mới loạn, các anh hùng hào kiệt cùng gào, cùng thét. Người trong thiên hạ đều như sương đùn, mây hợp, lửa bốc, gió tuôn… cá mè một lứa… Trong lúc ấy chỉ lo có một điều là làm sao cho mất
“Khôn, mà làm như ngu, mới là khôn kín” - Lữ Khôn Ông Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Châu hỏi Lễ ông Lão Tử… Khi đưa Khổng Tử ra về, Lão Tử có nói: “Tôi nghe người giàu sang tiễn người thì dùng của cải, người nhân hậu
Một hiền giả Ấn Độ, ngày kia, xem bài các đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có người đệ tử, trước kia trình cho thầy bài luận của mình, lại đổi nhau xem trước. Họ nên cãi nhau không ai chịu nhận bài của bạn mình

  Bản quyền © 2013-2014 hoclamnguoitot.com

Share